Bài số 136. Cảm xúc, suy nghĩ của em về nhân vật mụ vợ trong truyện Ông lão đánh cá và con cá vàng

On

Mô típ truyền thống của truyện cổ tích khi xây dựng nhân vật là tạo ra hai tuyến đối lập. Thiện và ác, xấu và tốt, chính diện và phản diện. Truyện Ông lão đánh cá và con cá nàng cũng xây…