Bài số 118: Thiên nhiên và con người qua đoạn văn bản Vượt thác (Trích Quê nội của Võ Quảng)

On

Được trích từ chương IX của truyện Quê nội của nhà văn Võ Quảng, văn bản Vượt thác đã đưa ta về với miền quê ven sông Thu Bồn của tác. giả. Thiên nhiên và con người nơi đây đã hiện lên…