Bài 36 (trang 78 sgk Toán 6 tập 1)

On

Bài 36 (tr. 78 SGK) Đề bài Tính: a) 126 + (−20) + 2004 + (−106); b) (−199) + (−200) + (−201). Hướng dẫn: Áp dụng tính chất giao hoán và kết hợp của phép cộng để cộng các số dượng với nhau, cộng các số âm với nhau, rồi cộng hai kết quả…