ĐỀ 227: Anh (chị) có cảm nhận thế nào về nhạc điệu của bài thơ Vội Vàng? Nhạc điệu ấy được tạo ra bằng những thủ pháp nghệ thuật gì?

On

HƯỚNG DẪN Nhạc điệu của Vội vàng rất đặc trưng cho thơ Xuân Diệu trước Cách mạng tháng tám. Nhạc điệu đó là sự tổng hợp của những cảm xúc nồng nàn, hối hả; nhịp thơ sôi nổi, gấp gáp; hơi thơ…