Nguồn website giaibai5s.com

  1. Hướng dẫn chung

– Khi làm bài tập 1, các em cần nghe hoặc đọc gợi ý. Sau đó, em cần kể lại trận thi đấu thể thao nào mà em nhớ nhất.

– Khi làm bài tập 2, các em đọc kĩ yêu cầu của đề bài, đọc gợi ý. Sau đó, em viết lại một tin thể thao mà em đã đọc được.

  1. Làm bài tập 1. Kể lại một trận thi đấu thể thao.

| Gợi ý Để kể tốt về một trận thi đấu thể thao, em cần chú ý những điểm sau đây: – Đó là môn thể thao nào? – Em tham gia hay chỉ xem thi đấu? – Buổi thi đấu được tổ chức ở đâu? – Em cùng xem với những ai? – Buổi thi đấu diễn ra như thế nào?

– Kết quả trận thi đấu ra sao? 2. Hãy viết lại một tin thể thao em mới đọc được trên báo hoặc nghe được, xem được trong các buổi phát thanh, truyền hình. | * Em viết tin nào mà em nhớ nhất. Em không cần viết đúng y nguyên như trong báo hoặc đầy đủ như nội dung đã nghe. Em cần viết chính xác thời gian, địa điểm, những đối tượng tham gia và kết quả cụ thể của hoạt động thể thao đó.

 

Giải bài tập Tiếng Việt 3 Tập 2-Tuần 28: Tập làm văn: Kể lại một trận thi đấu thể thao. Viết lại một tin thể thao trên báo, đài
Đánh giá bài viết
News Reporter