Nguồn website giaibai5s.com

  1. Luyện đọc

| a/ Giọng đọc: Đọc cả bài với giọng kể nhẹ nhàng, tình cảm, biểu lộ thái độ cảm phục, kính trọng.

b/ Cách ngắt nghỉ: Nghỉ một nhịp sau dấu phẩy. Nghỉ hai nhịp chỗ có dấu chấm.

c/ Luyện đọc các từ ngữ khó: Ác-si-mét, nước sông, ruộng nương, chảy ngược lên, trục xoắn, múc nước, tàu thủy, cổ xưa,… II. Gợi ý trả lời câu hỏi về nội dung bài 1. Nông dân tưới nước cho ruộng nương vất vả như thế nào?

(Họ phải múc nước sông vào ống, rồi vác lên tưới cho ruộng nương ở tận trên dốc cao.) 2. Ác-si- mét nghĩ gì khi nhìn thấy cảnh tượng đó?

(Anh nghĩ làm cách nào cho nước phải chảy lên ruộng nương để người lao động đỡ vất vả.) . 3. Hãy tả chiếc máy bơm của Ác-si-mét.

(Đó là một đường ống có 2 cửa: Một cửa dẫn nước sông vào, cửa kia dẫn nước ra ruộng. Bên trong đường ống có một trục xoắn, nước dưới sông sẽ đưa dần lên cao.) 4. Đến nay, chiếc máy bơm cổ xưa của Ác-si-mét còn được sử dụng như thế nào?

(Đến nay, loài người vẫn sử dụng nguyên lí chiếc máy bơm do Ác-si-mét chế tạo.) 5. Nhờ đâu chiếc máy bơm đầu tiên của loài người đã ra đời?

(Nhờ óc sáng tạo và tình thương yêu của Ác-si-mét với những người nông dân. Ông muốn làm gì đó giúp nông dân đỡ vất vả.) 6. Em thấy có gì giống nhau giữa hai nhà bác học Ác-si-mét và Ê-đi-xơn?

(Cả hai ông cùng giàu óc sáng tạo và có lòng yêu thương con người, mong muốn làm gì đó để giúp con người sống tốt hơn, lao động đỡ vất vả hơn.)

III. Luyện tập 1. Đọc lại bài Chiếc máy bơm 3 lần. 2. Luyện đọc và viết các từ ngữ sau: Ác-si-mét, nước sông, ruộng nương, chảy ngược lên, trục xoắn, múc nước, tàu thủy, cổ xưa,… 3. Ghi nhớ nội dung bài: Ca ngợi Ác-si-mét một nhà bác học biết cảm thông với sự lao động vất vả của những người nông dân. Bằng óc sáng tạo và lao động cần cù, ông đã phát minh ra chiếc máy bơm đầu tiên của loài người.

Giải bài tập Tiếng Việt 3 Tập 2-Tuần 22: Tập đọc: Chiếc máy bơm
Đánh giá bài viết
News Reporter