Nguồn website giaibai5s.com

  1. Hướng dẫn chung:

– Khi làm bài tập 1, em cần đọc kĩ yêu cầu của đề bài, đọc lại các bài tập đọc và chính tả đã học ở tuần 21, 22. Sau đó, tìm các từ ngữ theo yêu cầu

– Khi làm bài tập 2, em cần đọc kĩ yêu cầu của đề bài, đọc kĩ 4 câu a, b, c, d. Sau đó, đặt dấu phẩy vào chỗ thích hợp trong mỗi câu.

– Khi làm bài tập 3, các em chú ý đọc yêu cầu của bài tập, đọc truyện vui. Sau đó, sửa lại những dấu đánh sai trong bức điện.

  1. Làm bài tập 1. Dựa vào những bài chính tả, tập đọc đã học trong các tuần 21, 22, em hãy tìm các từ ngữ:

a/ Chỉ trí thức. b/ Chỉ hoạt động của trí thức. 1

* Kết quả đúng:

Chỉ trí thức

Chỉ hoạt động của trí thức nhà bác học, nhà thông thái, nhà nghiên cứu khoa học nghiên cứu, tiến sĩ

nhà phát minh, kĩ sư

nghiên cứu khoa học, phát minh, chế tạo máy móc, thiết kế nhà cửa, cầu cống chữa bệnh, chế thuốc chữa bệnh dạy học sáng tác

bác sĩ, dược sĩ thầy giáo, cô giáo nhà văn, nhà thơ

  1. Đặt dấu phẩy vào chỗ thích hợp trong các câu sau:

a/ Ở nhà em thường giúp bà xâu kim. b/ Trong lớp Liên luôn luôn chăm chú nghe giảng. c/ Hai bên bờ sông những bãi ngô bắt đầu xanh tốt. d/ Trên cánh rừng mới trồng chim chóc lại bay về ríu rít. * Kết quả đúng: a/ Ở nhà, em thường giúp bà xâu kim. b/ Trong lớp, Liên luôn luôn chăm chú nghe giảng. c/ Hai bên bờ sông, những bãi ngô bắt đầu xanh tốt.

d/ Trên cánh rừng mới trồng, chim chóc lại bay về ríu rít. 3. Hãy sửa lại những dấu đánh sai trong truyện vui sau:

Điện – Anh ơi. Người ta làm ra điện để làm gì.

– Điện quan trọng lắm em ạ, vì nếu đến bây giờ vẫn chưa phát minh ra điện thì anh em mình phải thắp đèn dầu để xem vô tuyến.

* Kết quả đúng: – Anh ơi, người ta làm ra điện để làm gì?

– Điện quan trọng lắm em ạ, vì nếu đến bây giờ vẫn chưa phát minh ra điện thì anh em mình phải thắp đèn dầu để xem vô tuyến.

Giải bài tập Tiếng Việt 3 Tập 2-Tuần 22: Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: Sáng tạo. Dấu phẩy, dấu chấm, chấm hỏi
Đánh giá bài viết
News Reporter