Nguồn website giaibai5s.com

  1. Viết chính tả

– Đọc lại bài chính tả Một nhà thông thái. – Gạch dưới những tên riêng trong bài chính tả. – Luyện viết các từ ngữ: hiểu biết, ngôn ngữ, lịch sử, quốc tế, .. – Viết xong, dò lại bài + chữa lỗi.

.

  1. Làm bài tập 1. Tìm các từ: a/ Chứa tiếng bắt đầu bằng d, gi hoặc r, có nghĩa như sau:

– Máy thu thanh, thường dùng để nghe tin tức. – Người chuyên nghiên cứu, bào chế thuốc chữa bệnh.

– Đơn vị thời gian nhỏ hơn đơn vị phút. b/ Chứa tiếng có vần ướt hoặc ược, có nghĩa như sau:

– Dụng cụ để đo, vẽ, kẻ. – Thi không đỗ.

– Người chuyên nghiên cứu thuốc chữa bệnh.. * Kết quả đúng: a/ ra-đi-ô, dược sĩ, giây. bí thước, trượt, dược sĩ

  1. Tìm những từ chỉ hoạt động: a/ – Chứa tiếng bắt đầu bằng r:

– Chứa tiếng bắt đầu bằng d.

– Chứa tiếng bắt đầu bằng gi. bị – Chứa tiếng có vần ướt.

– Chứa tiếng có vần ược. * Kết quả đúng:

a/ – Chứa tiếng bắt đầu bằng r: reo hò, rung rinh, ra rả, run rẩy, rêu rao, ríu rít, …

– Chứa tiếng bắt đầu bằng d: dung dăng dung dẻ, da diết, dây, da, dao, dỗ dành,…

– Chứa tiếng bắt đầu bằng giờ giãy giụa, giá, gióng giả, … . b/ – Chứa tiếng có vần ướt: trượt, lướt, vượt lên, rượt đuổi, ..

Chứa tiếng có vần được: bước lên, bắt chước, rước đèn, đánh cược, khước từ.

Giải bài tập Tiếng Việt 3 Tập 2-Tuần 22: Chính tả: Nghe – viết: Một nhà thông thái. Phân biệt r / d / gi. ươt / ươc
Đánh giá bài viết
News Reporter