Nguồn website giaibai5s.com

  1. Hướng dẫn chung

– Khi làm bài tập 1, em cần đọc kĩ yêu cầu của đề bài, đọc mẫu. Sau đó, tìm các từ chỉ gặp những người trong gia đình.

– Khi làm bài tập 2, em cần đọc kĩ yêu cầu của đề bài, đọc kĩ các thành ngữ, tục ngữ đã cho. Sau đó, xếp các câu vừa đọc vào cột thích hợp trong bảng đã cho.

– Khi làm bài tập 3, các em chú ý đọc yêu cầu của bài tập, đọc lại các bài tập đọc ở các tuần 3, 4. Sau đó, đặt câu theo mẫu Ai là gì? để nói về 4 nội dung a, b, c, d.

:: Vous ne in II. Làm bài tập 1. Tìm các người chỉ gặp trong gia đình.

* Kết quả đúng: ông bà, ông cha, cha chú, chú bác, cha anh, chú dì, dì dượng, cô chú, chú cô, cậu mợ, chú bác, bác cháu, dì cháu, cô cháu, cha mẹ, mẹ cha, thầy u, thầy bu, cha con, tía con, mẹ con, má con, anh em, chị em, … 2. Xếp các thành ngữ, tục ngữ sau vào nhóm thích hợp: | a Con hiền cháu thảo.

b/ Con cái khôn ngoan, vẻ vang cha mẹ. 1. c/ Con có cha như nhà có nóc.

d/ Con có mẹ như măng ấp bẹ. e/ Chị ngã em nâng. g? Anh em như thể chân tay | Rách lành đùm bọc, dở hay đỡ đần. Cha mẹ đối với Con cháu đối với

Anh chị em con cái ông bà, cha mẹ

đối với nhau

1.

Var

* Kết quả đúng: Cha mẹ đối với Con cháu đối với

Anh chị em con cái ông bà, cha mẹ

đối với nhau c/ Con có cha như | a/ Con hiền cháu thảo. | e/ Chị ngã em nâng. nhà có nóc.

| b/ Con cái khôn ngoan, 1 g/ Anh em như thế chân d/ Con có mẹ như | vẻ vang cha mẹ. tay/ Cách lành đùm bọc, măng ấp bẹ.

dở hay đỡ đần.

  1. Dựa theo nội dung các bài tập đọc đã học ở tuần 3 hãy đặt câu theo mẫu Ai là gì? để nói về:

a/ Bạn Tuấn trong chuyện Chiếc áo len. b/ Bạn nhỏ trong bài thơ Quạt cho bà ngủ. c/ Bà mẹ trong truyện Người mẹ. d/ Chú chim sẻ trong truyện Chú sẻ và bông hoa bằng lăng. * Kết quả đúng: Các em có thể đặt những câu như sau: a – Tuấn là anh của Lan.

– Tuấn là người anh biết nhường nhịn em. – Tuấn là người anh biết thương yêu em gái.

– Tuấn là đứa con ngoan. L – Tuấn là đứa con hiếu thảo. sdt 4

. . – Tuấn là người con biết thương mẹ. bi – Bạn nhỏ là cô bé rất ngoan.

– Bạn nhỏ là cô bé rất hiếu thảo. – Bạn nhỏ là đứa cháu rất thương bà.

– Bạn nhỏ là đứa cháu rất quan tâm, chăm sóc bà. c/ – Bà mẹ là người rất thương yêu con.

– Bà mẹ là người dám làm tất cả vì con.

– Bà mẹ là người sẵn sàng hi sinh vì con. ( T+ : d – Sẻ non là người bạn rất tốt.

– Chú sẽ là người bạn rất tốt của bé Thơ và bông hoa bằng lăng. – Sẻ non là người bạn rất đáng yêu. – Sẻ non là người bạn dũng cảm, tốt bụng.

Giải bài tập Tiếng Việt 3 Tập 1-Tuần 4: Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: Gia đình. Ôn tập câu Ai là gì?
Đánh giá bài viết
News Reporter