A. KIẾN THỨC CƠ BẢN

1. Những cuộc phát kiến lớn về địa lí

– Nguyên nhân: 

Do sự phát triển của sản xuất nên thương nhân châu Âu cần nhiều vàng bạc, nguyên liệu và thị trường.

– Các cuộc phát kiến địa lí:

+ Năm 1487, B.Địaxơ-đi vòng qua điểm cực Nam Châu Phi.

+ Năm 1998, Vix-cô-đờ-Ga-ma đến được Ca-li-cut ở phía Tây Nam Ấn Độ.

+ Năm 1492, C. Cô-lôm-bố tìm ra Châu Mĩ.

+ Từ năm 1519 đến năm 1522, Ma-gien-lan đi vòng quanh thế giới bằng đường biển.

– Kết quả

+ Góp phần thúc đẩy thương nghiệp châu Âu phát triển.

+ Đem về cho giai cấp tư sản châu Âu những nguồn nguyên liệu quí giá, những kho vàng bạc, châu báu khổng lồ cùng những vùng đất mênh mông ở châu Á, châu Phi và châu Mĩ.

2. Sự hình thành chủ nghĩa tư bản ở châu Âu

* Quá trình tích lũy tư bản là tạo ra vốn và nhân công:

Vốn: Quí tộc và thương nhân cướp bóc ở các thuộc địa

– Nhân công:

+ Bắt người da đen ở châu Phi

+ Dùng bạo lực cướp đoạt ruộng đất của nông dân, biến họ thành những người tay trắng phải đi làm thuê.

Thế là các nhà tư sản đã có vốn là nhân công.

* Nhờ có vốn là nhân công, các nhà tư sản đã:

– Lập các xưởng sản xuất qui mô lớn

– Lập các công ti thương mại

– Lập các đồn điền

Chủ xưởng, thương nhân và chủ đồn điền trở thành giai cấp tư sản. Những người làm thuê trở thành giai cấp vô sản.

B. BÀI TẬP

Câu 1. Hãy khoanh tròn chỉ một chữ in hoa trước câu trả lời đúng.

1. Do đâu mà thương nhân châu Âu cần vàng bạc, nguyên liệu và thị trường?

A. Yêu cầu của sản xuất.

B. Yêu cầu của cuộc sống.

C. Mở rộng thị trường.

D. Tìm nơi buôn bán.

2. Con đường mà thương nhân châu Âu đi tìm vàng bạc, nguyên liệu thị trường là đường

A. sang Ấn Độ.

B. sang châu Mĩ.

C. biển.

D. bộ.

3. Số vốn ban đầu mà quí tộc và thương nhân châu Âu có được là do đâu?

A. Kinh doanh sản xuất.

B. Cướp bóc.

C. Buôn bán.

D. Khai thác tài nguyên.

4. Nhờ đâu mà các nhà tư sản lập xưởng sản xuất lớn, công ty thương mại và đồn điền?

A. Sức lao động.

B. Nhân công.

C. Vốn.

D. Vốn và nhân công.

Câu 2. Lập bảng thống kê các cuộc phát kiến địa lí theo mẫu dưới đây

Thời gian Tên người Nơi xuất phát – Nơi đến

 

 

ĐÁP ÁN BÀI TẬP

Câu 1. 1A, 2C, 3B, 4D

Câu 2.

Thời gian Tên người Nơi đến
1487 B.Đia xơ Vòng qua điểm cực Nam Châu Phi
1498 Vaxcô đơ Ga ma Ca li cút ở Tây Nam Ấn Độ
1492 C. Cô lôm bô Châu Mĩ
1519-1522 Ma gien lan Vòng quanh thế giới

Nguồn website giaibai5s.com

Để học tốt Lịch sử Lớp 7 – Bài 2: Sự suy vong của chế độ phong kiến và sự hình thành chủ nghĩa tư bản ở châu Âu
5 (100%) 1 vote