Để học tốt Lịch sử Lớp 7 – Bài 28: Sự phát triển của văn hóa dân tộc cuối thế kỉ XVIII – nửa đầu thế kỉ XIX

On

A. KIẾN THỨC CƠ BẢN I. Văn học, nghệ thuật 1. Văn học – Văn học dân gian phát triển rực rỡ dưới nhiều hình thức: tục ngữ, ca dao, truyện thơ, truyện tiếu lâm. Văn học chữ Nôm phát triển đến…

Để học tốt Lịch sử Lớp 7 – Bài 22: Sự suy yếu của nhà nước phong kiến tập quyền (thế kỉ XVI-XVIII)

On

A. KIẾN THỨC CƠ BẢN I. Tình hình chính trị-xã hội 1. Triều đình nhà Lê Từ thế kỉ XVI, nhà Lê bắt đầu suy thoái. Vua quan ăn chơi xa xỉ. Nội bộ triều đình “chia bè kéo cánh”, tranh giành…

Để học tốt Lịch sử Lớp 7 – Bài 17: Ôn tập chương II và chương III

On

A. KIẾN THỨC CƠ BẢN 1. Thời Lý-Trần, nhân dân ta phải đương đầu với các cuộc xâm lược của quân Tống, quân Mông-Nguyên – Năm 1075-1077, kháng chiến chống quân xâm lược Tống. – Năm 1258, kháng chiến chống quân xâm…

Để học tốt Lịch sử Lớp 7 – Bài 15: Sự phát triển kinh tế và văn hóa thời Trần

On

A. KIẾN THỨC CƠ BẢN I. Sự phát triển kinh tế 1. Tình hình kinh tế sau chiến tranh * Nông nghiệp – Tình hình nông nghiệp + Nhà Trần thực hiện nhiều chính sách khuyến khích sản xuất, mở rộng diện…

Để học tốt Lịch sử Lớp 7 – Bài 14: Ba lần kháng chiến chống quân xâm lược Mông – Nguyên (thế kỉ XIII)

On

A. KIẾN THỨC CƠ BẢN I. Cuộc kháng chiến lần thứ nhất chống quân xâm lược Mông Cổ (1258) 1. Âm mưu xâm lược Đại Việt của Mông Cổ – Thế kỉ XIII, vua Mông Cổ xâm lược và thống trị nhiều…