Đề 35: Cảm nhận văn bản Bài học đường đời đầu tiên trích từ chương I truyện Dế Mèn phiêu lưu kí (1941), tác phẩm đặc sắc và nổi tiếng của Tô Hoài.

On

– Bài văn có hai đoạn chính: + Đoạn một miêu tả hình ảnh Dế Mèn – một chàng dế thanh niên cường tráng. Với bút pháp miêu tả tài tình, tác giả đã vẽ nên hình ảnh một chú dế mèn…

Đề 34: Phân tích văn bản Bài học đường đời đầu tiên trích từ chương I truyện Dế Mèn phiêu lưu kí (1941), tác phẩm đặc sắc và nổi tiếng của Tô Hoài

On

1. Văn bản Bài học đường đời đầu tiên trích từ chương I truyện Dế Mèn phiêu lưu kí (1941), tác phẩm đặc sắc và nổi tiếng của Tô Hoài. Văn bản được chia thành hai phần: phần đầu miêu tả hình…