Phần 2 Đề 35: Kể một tấm gương học tốt hay giúp đỡ bạn bè mà em biết

On

BÀI LÀM 1 Đến bây giờ, dù hai đứa học hai trường khác nhau nhưng tôi vẫn đến nhà và chơi với Sinh. Tôi rất cảm phục Sinh vì những việc mà Sinh đã làm cho Mai – người hàng xóm và…