Phần 2 Đề 28: Kể một kỉ niệm về thầy giáo hoặc cô giáo của mình.

On

Kể một kỉ niệm về thầy giáo hoặc cô giáo của mình Dàn ý a. Mở bài Có thể gợi nhắc từ một hình ảnh gợi kỉ niệm hoặc kể thẳng vào kỉ niệm ấy. b. Thân bài • Kể sự việc…