Phần 2 Đề 16: Sơn Tinh và Thủy Tinh thời hiện đại.

On

Mưa vẫn trắng trời, trắng đất. Tưởng như, có bao nhiều nước trên trời đều trút cả xuống trong mấy ngày nay. Nước tràn nhà cửa, nước ngập ruộng đồng. Mọi người vô cùng lo lắng. E khó tránh khỏi thảm họa…