Đề 41: Lòng thương yêu con người là một nội dung quan trọng được các nhà văn luôn luôn quan tâm thể hiện trong các tác phẩm của mình. Qua những tác phẩm trong chương trình Văn 8, em hãy làm sáng tỏ nhận định trên.

On

Lòng thương yêu con người là một trong những nội dung sâu đậm của văn học, có tính chất truyền thống của văn học từ xưa đến nay. Đó chính là chủ nghĩa nhân đạo của văn học. Trong chương trình Văn…