Đề số 9: Cảm nhận của anh về tinh thần nhân đạo trong bài thơ “Bài ca nhà tranh bị gió thu phá” – Văn mẫu lớp 7

On

DÀN Ý 1. Đặt vấn đề: – Giới thiệu đôi nét về nhà thơ Đỗ Phủ. – Giới thiệu về hoàn cảnh sáng tác tác phẩm. – Tinh thần nhau đạo sâu sắc là nội dung cảm hứng chủ đạo của toàn…