Đề số 20: Chứng minh rằng nhân dân Việt Nam ta từ xưa đến nay luôn sống theo đạo lý “Ăn quả nhớ kẻ trồng cây”, “Uống nước nhớ nguồn”.

On

DÀN Ý 1. Đặt vấn đề: – Nói về truyền thống đạo lý tốt đẹp của dân tộc Việt Nam: truyền thống trọng đạo nghĩa, sự ân nghĩa, ân tình. – Giới thiệu câu tục ngữ “Ăn quả nhớ kẻ trồng cây”,…