Đề số 19: Em hãy bình luận ý nghĩa của câu tục ngữ: Tốt gỗ hơn tốt nước sơn.

On

DÀN Ý 1. Đặt vấn đề: – Quan niệm sống của nhân dân lao động trong việc đánh giá con người, đồ vật được thể hiện qua câu tục ngữ: Tốt gỗ hơn tốt nước sơn. 2. Giải quyết vấn đề: Giải…