Đề số 13: Ý kiến của em về câu ca dao: Lời nói không mất tiền mua, Lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau.

On

DÀN Ý 1. Đặt vấn đề: – Nói về ý nghĩa và sức mạnh của lời nói trong cuộc sống: + Lời nói là phương tiện giao tiếp cơ bản và quan trọng trong cuộc sống. + Lời nói thể hiện và…