Đề số 11: Nêu ý kiến của em về câu nói của nhà bác học Nguyễn Bá Học: “Đường đi khó, không khó vì ngăn sông cách núi, mà khó vì lòng người ngại núi e sông”.

On

DÀN Ý 1. Đặt vấn đề: – Kể một câu chuyện về một nhân vật vượt lên số phận, vượt lên hoàn cảnh và đạt được thành công trong cuộc sống. – Giới thiệu câu nói của Nguyễn Bá Học: “Đường đi…