Đề 37: Phân tích văn bản Thầy thuốc giỏi cốt nhất ở tấm lòng

On

Đây là loại truyện viết về người thật việc thật. Khác với loại truyện hư cấu thường có các yếu tố thần kì, loại truyện này phải dựa vào nguyên mẫu. Cái dễ và cái khó cũng từ đấy mà ra. Hơn…