Bài 3. Giúp trẻ học chương III “Phép trừ có nhớ trong phạm vi 100”-I-II. Cách dạy bảng trừ có nhớ. Trừ hai số có nhớ trong phạm vi 100. 

On

Nguồn website giaibai5s.com Cách dạy bảng trừ có nhớ BỊ: Xây dựng các phép trừ trong bảng : Ví dụ : Xây dựng bảng “12 trừ đi một số”. – Cho trẻ lấy 3 que tính (hoặc xòe 3 ngón tay), đếm…