Bài 16: Ôn tập tác phẩm trữ tình – Giải bài tập ngữ văn lớp 7

On

ÔN TẬP CÁC TÁC PHẨM TRỮ TÌNH 1. Tên tác giả của những tác phẩm – Cảm nghĩ trong đêm thanh tĩnh: …….Lý Bạch – Phò giá về kinh: …… ……… Trần Quang Khải – Tiếng gà trưa: ………. ……………..Xuân Quỳnh –…