Nguồn website giaibai5s.com

  1. Hướng dẫn chung L. – Khi làm bài tập 1, các em cần đọc yêu cầu của bài tập, nhớ lại những việc các em đã làm để bảo vệ môi trường, nhớ lại cách tổ chức một buổi họp nhóm.

– Khi làm bài tập 2, các em đọc kĩ yêu cầu của đề bài, nhớ những việc đã làm nhóm vừa thảo luận ở bài tập 1. Sau đó, viết một đoạn văn thuật lại ý kiến của các bạn trong nhóm về việc cần làm để bảo vệ môi trường.

  1. Làm bài tập 1. Tổ chức họp nhóm trao đổi ý kiến về câu hỏi sau: “Em cần làm gì để bảo vệ môi trường?”

| Gợi ý Buổi họp nhóm phải được tiến hành đúng trình tự và nội dung sau: .

a/ Người điều khiển (nhóm trưởng) tuyên bố mục đích của buổi họp nhóm: Nhằm trao đổi ý kiến về câu hỏi: “Em cần làm gì để bảo vệ môi trường?” | b/ Nhóm trưởng tổ chức cho các thành viên trong nhóm thảo luận.

– Nhóm trưởng đọc câu hỏi thảo luận. ” – Các thành viên trong nhóm phát biểu ý kiến. Có thể:

* Nêu những địa điểm đã sạch đẹp và những địa điểm còn chưa sạch đẹp nơi mình sinh sống. * Những việc cần làm để bảo vệ môi trường:

+ Tham gia phong trào trồng cây ở địa phương nơi mình sinh sống. + Tham gia trồng cây, trồng bồn hoa trong sân trường.

+ Luôn giữ vệ sinh trường lớp, không vứt rác bừa bãi, không xả nước bẩn xuống ao hồ.

+ Luôn quét dọn nhà cửa sạch sẽ. Tham gia dọn vệ sinh nơi công cộng ở địa phương.

+ Không bẻ cây, ngắt hoa ở nơi công cộng, không bắn chim.

+ Tuyên truyền về bảo vệ môi trường cho người xung quanh,.. . c/ Nhóm trưởng chốt lại việc làm cụ thể của nhóm để góp phần vào việc bảo vệ môi trường.

– Có thể đề ra nội dung thi đua của nhóm.

| – Nhóm trưởng động viên, khích lệ các thành viên trong nhóm hoàn thành tốt nội dung thi đua.

Ví dụ: Tổ chức họp nhóm trao đổi ý kiến về câu hỏi sau: “Em cần làm gì để bảo vệ môi trường?”

Các thành

viên

Nội dung trao đổi

Nhóm trưởng

Hôm nay, chúng ta tổ chức họp nhóm để trao đổi ý kiến về câu hỏi sau: “Em cần làm gì để bảo vệ môi trường?”. Để buổi họp nhóm có kết quả, tôi đề nghị các bạn hăng hái phát biểu ý kiến và tập trung nghe bạn phát biểu. Trước hết, các bạn hãy nêu ở địa phương ta những địa điểm nào đã sạch đẹp, những địa điểm nào còn chưa

sạch đẹp. Từ đó, nhóm ta sẽ đưa ra những hoạt động cụ thể nhằm bảo vệ môi trường. Tôi có ý kiến: Hiện nay, địa phương ta có rất nhiều nơi

sạch đẹp như các trường học, ao cá Bác Hồ, trạm xá,… Thành viên 1 Nhưng cũng có nơi còn rất bẩn như khu chợ đầu làng.

Một số người do thiếu ý thức nên ăn quà bánh xong xả rác bừa bãi gây ô nhiễm môi trường.

Tôi cũng đồng ý với ý kiến của bạn. Tôi còn thấy một số Thành viên 2 người đổ rác xuống con mương ở đầu làng mà không

thấy có cái biển nào ghi cấm đổ rác cả.

Tôi thấy một số bạn đi chăn trâu bò, do mải vui chơi nên Thành viên 3

để trâu bò làm gẫy những cây xanh mới trồng. Mình đồng ý với ý kiến của các bạn. Mình chỉ bổ sung

một ý nhỏ. Đó là, hôm vừa qua, mình thấy mấy bạn nhỏ Thành viên 4 ngoài vào trường hái hoa ở vườn hoa của nhà trường.

Giá như có cái biển ghi cấm hái hoa thì chắc các bạn ấy sẽ biết và không hái hoa. Các bạn đã nêu rất cụ thể những địa điểm sạch đẹp và

những địa điểm còn bị ô nhiễm. Bây giờ chúng ta bàn cụ Nhóm trưởng

thể xem cần phải làm gì để bảo vệ môi trường? Từng bạn cho ý kiến. Theo tôi, để góp phần bảo vệ môi trường, bản thân mỗi

chúng ta phải có những việc làm cụ thể như không vứt Thành viên 1

rác bừa bãi, không hái hoa, bẻ cành, không bắt chim, không phá tổ chim… Theo tôi, để góp phần bảo vệ môi trường, ta còn cần phải

tham gia vào phong trào vệ sinh những nơi công cộng. Đồng Thành viên 2

thời, ta tuyên truyền để những người xung quanh cũng có những hoạt động cụ thể góp phần bảo vệ môi trường…

Qua trao đổi, các bạn đã chỉ ra được những việc cần làm | để bảo vệ môi tường. Vậy, ngay từ bây giờ chúng ta cố

gắng thực hiện tốt những việc vừa trao đổi. Chúng ta Nhóm trưởng

cùng thi đua để cuối tháng mỗi bạn báo cáo cụ thể những việc mình đã làm nhằm góp phần bảo vệ môi trường. Ý

các bạn thế nào? Các thành viên | Đồng ý!

  1. Viết một đoạn văn ngắn thuật lại ý kiến của các bạn trong nhóm em về những việc cần làm để bảo vệ môi trường. * Ví dụ:

| Nhóm chúng em tổ chức cuộc họp để trao đổi ý kiến về câu hỏi sau: “Em cần làm gì để bảo vệ môi trường?”. Buổi họp nhóm thật đầy đủ và vui vẻ. Các bạn hăng hái phát biểu ý kiến. Bạn thì nêu những địa điểm sạch đẹp. Bạn thì chỉ ra những nơi còn bị ô nhiễm. Sau đó, cả nhóm đã thống nhất những việc cần làm để góp phần bảo vệ môi trường. Cuối cùng, cả nhóm đồng ý thi đua làm nhiều việc tốt.

Giải bài tập Tiếng Việt 3 Tập 2-Tuần 31: Tập làm văn: Thảo luận về bảo vệ môi trường
Đánh giá bài viết
News Reporter