Nguồn website giaibai5s.com

  1. Luyện đọc | a/ Giọng đọc: Giọng vui, nhanh

b/ Cách ngắt nghỉ: Nghỉ một nhịp ở chỗ có dấu phẩy, ở cuối những dòng không có dấu chấm, nghỉ hai nhịp cuối mỗi dòng thơ có dấu chấm.

c/ Luyện đọc các từ ngữ khó: giỡn nước, quăng lờ, lá chuối, ăn nổi, lim dim, mè hỏa, mè hoa, rễ cỏ,…

  1. Gợi ý trả lời câu hỏi về nội dung bài 1. Mè hoa sống ở đâu?

(Mè hoa sống ở ao, ở ruộng ở địa ) . . 2. Tìm những từ ngữ miêu tả mè hoa bơi lươn dưới nước,

(Ùa ra giỡn nước, chị bơi đi trước, em lội theo sau ) 3. Xung quanh mè hoa còn có những loài vật nào?

(Có cá mè ăn nổi, cá chép ăn chìm, con tép lim dim, con cua áo đỏ.)

  1. Hãy chỉ ra hình ảnh nhân hóa mà em thích.

(Có thể là các hình ảnh sau: Chị mè hoa ùa ra giỡn nước, gọi chúng, gọi bạn; Con cua áo đỏ, cắt cỏ trên bờ; cá múa cờ,…)

III. Luyện tập 1. Đọc lại bài tập đọc 3 lần. 2. Luyện đọc và viết các từ ngữ sau: giỡn nước, quăng lờ, lá chuối, ăn nổi, lim dim, mè hỏa, mè hoa, rễ cỏ,.. 3. Ghi nhớ nội dung bài: Tả cuộc sống nhộn nhịp dưới nước của mè hoa và các loại tôm, tép, cua, cá. 4. Học thuộc lòng bài thơ.

Giải bài tập Tiếng Việt 3 Tập 2-Tuần 32: Tập đọc: Mè hoa lượn sóng
Đánh giá bài viết
News Reporter