Nguồn website giaibai5s.com

  1. Hướng dẫn chung

. Khi làm bài tập 1, em cần đọc kĩ yêu cầu của đề bài, đọc kĩ đoạn thơ. Sau đó, tìm các tìm các dấu hai chấm có trong bài và cho biết mỗi dấu hai chấm được dùng để làm gì?

– Khi làm bài tập 2, em cần đọc kĩ yêu cầu của đề bài, đọc đoạn văn. Sau đó, chọn dấu chấm hoặc dấu hai chấm điền vào ô trống thích hợp.

– Khi làm bài tập 3, các em chú ý đọc kĩ yêu cầu của đề bài, đọc các câu. Sau đó, tìm các bộ phận câu trả lời cho câu hỏi đề bài yêu cầu.

  1. Làm bài tập 1. Đoạn văn sau có mấy dấu hai chấm? Mỗi dấu hai chấm được dùng làm gì? | Bồ Chao kể tiếp:

– Đầu đuôi là thế này: Tôi và Tu Hú đang bay dọc một con sông lớn. Chợt Tu Hú gọi tôi: “Kìa, hai cái trụ chống trời!”

| Võ Quảng * Kết quả đúng: – Trong đoạn văn trên có 3 dấu hai chấm.

– Dấu hai chấm được dùng:

+ Dấu hai chấm thứ nhất (đặt sau chữ tiếp) được dùng để dẫn lời của nhân vật Bồ Chao.

+ Dấu hai chấm thứ hai (đặt sau chữ này) được dùng để giải thích sự việc xảy ra.

+ Dấu hai chấm thứ ba (đặt sau chữ tôi) được dùng để dẫn lời nhân vật Tu Hú. 2. Chọn dấu chấm hoặc dấu hai chấm để điền vào các ô trống trong đoạn văn sau:

Khi đã trở thành nhà bác học lừng danh thế giới, Đáchuyn vẫn không ngừng học C3 Có lần thấy cha còn miệt mài đọc sách giữa đêm khuya, con Đáchuyn hỏi 0 “Cha đã là nhà bác học rồi, còn phải ngày đêm nghiên cứu nữa làm gì cho mệt?” Đáchuyn ôn tồn đáp] “Bác học không có nghĩa là ngừng học.”

* Kết quả đúng: Cần điền các dấu thích hợp vào ô trống như sau:

Khi đã trở thành nhà bác học lừng danh thế giới, Đáchuyn vẫn không ngừng học. Có lần thấy cha còn miệt mài đọc sách giữa đêm khuya, con Đáchuyn hỏi: “Cha đã là nhà bác học rồi, còn phải ngày đêm nghiên cứu nữa làm gì cho mệt?” Đáchuyn ôn tồn đáp: “Bác học không có nghĩa là ngừng học.” 3. Gạch dưới bộ phận câu trả lời cho câu hỏi: Bằng gì?

a/ Nhà ở vùng này phần nhiều làm bằng gỗ xoan.

b/ Các nghệ nhân đã thêu nên những bức tranh tinh xảo bằng đôi bàn tay khéo léo của mình.

c/ Trải qua hàng nghìn năm lịch sử, người Việt Nam ta đã xây dựng nên non sông gấm vóc bằng trí tuệ, mồ hôi và cả máu của mình.

* Kết quả đúng: a/ Nhà ở vùng này phần nhiều làm bằng gỗ xoan.

b/ Các nghệ nhân đã thêu nên những bức tranh tinh xảo bằng đôi bàn tay khéo léo của mình.

c/ Trải qua hàng nghìn năm lịch sử, người Việt Nam ta đã xây dựng nên non sông gấm vóc bằng trí tuệ, mồ hôi và cả máu của mình.

re

Giải bài tập Tiếng Việt 3 Tập 2-Tuần 32: Luyện từ và câu: Đặt và trả lời câu hỏi Bằng gì? Dấu chấm, dấu hai chấm
Đánh giá bài viết
News Reporter