HƯỚNG DẪN 

Nhận thức mới về lẽ sống

Lí tưởng cộng sản giúp cho người thanh niên nhận ra lẽ sống mới. Muốn thành một khối đời lớn để chiến đấu của lí tưởng độc lập tự do cần biết yêu thương, gắn bó với mọi người: Không phải mọi người chung chung mà trước tiên là với những kiếp người cùng khổ, những nạn nhân đáng thương của xã hội.

Tôi buộc lòng tôi với mọi người,
Để tình trang trải với trăm nơi.  

Không phải do ai bắt, ai đòi mà tôi buộc – đó là sự tự nguyện, tự giác, là thôi thúc tự trái tim đang thấm nhuần ánh sáng của mặt trời chân lí. Từ đây, tâm tình trang trải với trăm nơi, đồng cảm cùng bao thân phận bị đày đọa. Trong tập thơ, trăm nơi đó là những em bé mồ côi, đi ở, đàn rong hát dạo, là những chị vú em, lão đầy tớ, là những cô gái giang hồ trên dòng Hương Giang… Khi gắn bó với trăm nơi thành một khối đời thì sẽ có một đội ngũ chiến đấu mạnh mẽ. Khi cá nhân hòa mình vào tập thể thì sẽ có sức mạnh lớn lao gấp bội.

ĐỀ 217: Nhận thức mới về lẽ sống (Về bài thơ Từ ấy).
Đánh giá bài viết