Bài 4 (trang 104 sgk Toán 6 tập 1)

Đề bài

Vẽ hình theo các cách diễn đạt sau:

a, Điểm C nằm trên đường thẳng a.

b, Điểm  B nằm ngoài đường thẳng b

Giải:

a, Điểm C nằm trên đường thẳng a.

 

b, Điểm  B nằm ngoài đường thẳng b

Giaibai5s.com

Bài 4 (trang 104 sgk Toán 6 tập 1)
Đánh giá bài viết