Phần 2 Đề 29: Kể về một tấm gương tốt (Ví dụ: Một tấm gương giúp đỡ bạn)

On

a. Mở bài Giới thiệu việc phát hiện ra hoàn cảnh khó khăn của bạn. b. Thân bài • Kể về bạn và hoàn cảnh gia đình bạn: – Hoàn cảnh gia đình bạn khó khăn ra sao. – Những cố gắng…