Phần 4 Đề 8: Em đã từng chứng kiến cảnh bão lụt ở quê mình hoặc xem cảnh đó trên truyền hình, hãy viết bài văn miêu tả cảnh bão lụt đó. (Bài tập làm văn số 5, SGK Ngữ văn 6, tập hai, tr. 49)

On

Mở bài – Khái quát về điều kiện tự nhiên khắc nghiệt của một số vùng trên đất nước ta: miền Trung, vùng đầu nguồn (Lạng Sơn,…),… thường xuyên phải chịu những trận bão lụt khủng khiếp. – Giới thiệu cảnh bão…