Đề số 16: Em hãy chứng minh rằng đời sống của chúng ta sẽ bị tổn hại rất lớn nếu chúng ta không có ý thức bảo vệ môi trường.

On

DÀN Ý 1. Đặt vấn đề: – Trong những năm gần đây, môi trường sống bị ô nhiễm nghiêm trọng trên phạm vi toàn cầu. – Vấn đề bảo vệ môi trường đang được cả nhân loại quan tâm. 2. Giải quyết…