Đề 47: Phân tích đoạn thơ sau: “Năm nay đào lại nở Không thấy ông đồ xưa Những người muôn năm cũ Hồn ở đâu bây giờ”. Trích “Ông đồ” của Vũ Đình Liên.

On

Vũ Đình Liên bước vào Thơ mới với tấm lòng cảm thương chân | thành, và mang nặng niềm hoài cổ. Ông đồ là một kiệt tác của nhà thơ. Bài thơ khép lại với hình ảnh: Năm nay đào lại nở,…