Đề 3: Cảm hứng nhân văn được thể hiện qua đoạn trích “Chị em Thúy Kiều” (Trích Truyện Kiều – Nguyễn Du)

On

BÀI LÀM Truyện Kiều (Đoạn trường tân thanh) được viết từ cảm hứng nhân văn sâu sắc và mãnh liệt của đại thi hào Nguyễn Du. Tinh thần nhân văn chủ nghĩa xuyên suốt trong tác phẩm chưa bao giờ nhàm, cũ…