Bài số 52: Em hãy tả một cơn mưa rào ở miền Bắc. Dựa vào bài thơ Mưa của Trần Đăng Khoa

On

Chiều hè, trời oi ả vô cùng. Những ngày như thế, thường có mưa rào, Rồi đúng là mưa đến. Trời đang sáng bỗng tối sầm lại vì không biết bao nhiêu là mây đen kéo đầy trời. Rồi tất cả bị…