Bài số 124. Đoạn thơ miêu tả cảnh đi liên lạc và hi sinh là đoạn thơ gây xúc động mạnh nhất trong bài thơ Lượm của Tố Hữu. Cảm xúc của em khi đọc đoạn thơ đó?

On

Nhắc đến những gương thiếu nhi anh dũng, hẳn chúng ta không thể nào quên được chú bé Lượm trong bài thơ Lượm của nhà thơ Tố Hữu. Trong bài thơ ta bắt hình ảnh một chú bé liên lạc nhỏ nhắn,…