Một số lưu ý về kiểu bài văn phân tích (nghị luận) một tác phẩm văn học trong chương trình Tập làm văn lớp 9

On

1. Phân loại Kiểu bài văn phân tích, nghị luận về một tác phẩm văn học được chia làm hai dạng: – Dạng yêu cầu phân tích một tác phẩm (thơ hay đoạn trích văn xuôi). Đối với loại đề này yêu…