Bài tập 1. 

a. Lời bác Phô gái thực hiện hành động van xin, cầu khẩn: “Lạy thầy, thầy tha cho nhà con, đừng bắt nhà con đi xem đá bóng vội”; ông Lí đã đáp lại bằng một hành động nói hàm ý giễu cợt để từ chối mà không dùng những từ ngữ trực tiếp: “Ó, việc quan không phải thứ việc đàn bà của các chị!” .

b. Lời đáp của ông Lí vừa bộc lộ sự tự đắc và quyền uy của mình, vừa thể hiện sự từ chối quyết liệt mạnh mẽ lời van xin của bác Phô gái, đồng thời cũng bộc lộ thái độ mia mai giễu cợt cách suy nghĩ kiểu đàn bà. (phương án D).

Bài tập 2.

a. Câu hỏi đầu tiên của Từ “Có lẽ hôm nay mồng hai, mồng ba Tây rồi, mình nhỉ?” là hỏi về thời gian nhưng quan trọng hơn là hàm ý nhắc khéo Hộ đã đến lúc đi nhận tiền nhuận bút hàng tháng.

b. Câu nhắc khéo của Từ ở lượt lời thứ hai “Hèn nào mà em thấy người thu tiền nhà sáng nay đã đến” có hàm ý muốn Hộ sớm nhận tiền về để trả tiền thuê nhà.

c. Tại hai lượt lời của mình, Từ đều tránh nói trực tiếp đến vấn đề cơm áo, gạo tiền mà chọn cách nói hàm ý. Cách nói này rất tế nhị giúp cho Hộ đỡ bực dọc, và Từ khỏi phải có trách nhiệm vào lời nói của mình. Trong hoàn cảnh phụ thuộc hoàn toàn vào Hộ, Từ không có cách nói nào hợp lí hơn.

Bài tập 3.

– Lớp nghĩa tường minh của bài thơ Sóng của Xuân Quỳnh là nói về sóng biển, còn lớp nghĩa hàm ý của bài thơ là nói đến vẻ đẹp tâm hồn và niềm khát khao một tình yêu đằm thắm, bất diệt, thuỷ chung của một người con gái.

– Lớp nghĩa hàm ý: Vẻ đẹp tâm hồn của người thiếu nữ đang yêu: đắm say, nồng nàn, tin yêu.

– Tác phẩm văn học dùng cách thể hiện có hàm ý sẽ tạo nên tính hàm súc, tư tưởng của tác giả một cách tinh tế, sâu sắc. 

Bài tập 4. Phương án D.

Bài tập 5.

Cách trả lời có hàm ý cho câu hỏi: “Cậu có thích truyện Chí Phèo của Nam Cao không?”:

– Ai mà chẳng thích?

– Hàng chất lượng cao đấy!

– Xưa như trái đất rồi!

– Ví đem vào tập đoàn trường Thì treo giải Nhất chi nhường cho ai?

Nguồn website giaibai5s.com

Tuần 25: Thực hành về hàm ý (tiếp theo)
Đánh giá bài viết