Nguồn website giaibai5s.com

 1. Đúng (Đ) hay Sai (S)?

Trung bình cộng của 4 số là 2010. Biết số thứ nhất gấp đôi số thứ hai, gấp ba số thứ ba và bé hơn số thứ tư 2345 đơn vị.

 1. Số thứ nhất là 1234.
 2. Số thứ hai là 1005. c. D Số thứ ba là 617.
 3. Số thứ tư là 4355. 2. Điền vào chỗ trống:

Một ca nô xuôi dòng từ A đến B mất 2 giờ, sau đó ca nô lại ngược dòng từ B về A mất 2 giờ 30 phút. Biết vận tốc của dòng nước là 5km/giờ.

 1. Tỉ số vận tốc của ca nô khi xuôi dòng và ngược dòng là .. ……. b. Vận tốc của ca nô khi đi ngược dòng là …. c. Vận tốc của ca nô khi đi xuôi dòng là …………
 2. Quãng sông AB dài là ……………..
 3. Chọn A, B hay C?

Người ta sơn phía trong một căn phòng hình hộp chữ nhật có chiều dài 6m, chiều rộng 4m và cao 3,5m. Biết căn phòng có 1 cửa ra vào cao 2m, rộng 1,2 m và có 3 cửa sổ mỗi cửa cao 1,2m rộng 0,9m.

 1. Diện tích mặt trần của căn phòng đó là: A A. 24m2. 5 B. 21m2. S
 2. Cả A và B đều sai. b. Diện tích xung quanh của căn phòng đó là: A. 90m2 B. 70m2.
 3. 76m2. c. Diện tích các cửa của căn phòng đó là: A. 2,4m?.
 4. 3,24m2. C. 5,64m2. d. Diện tích cần quét sơn của căn phòng đó là:
 5. 88,36m2. B. 87,06m2. C. Cả A và B đều sai.

Tiết 173: 1. a. S; b. Đ; c. S; d. Đ.

65 2. a. ; b. 40km/giờ ; c. 50km/giờ ; d. 100km. 3. a. A ; b. B;c. C; d. A.

Tiết 173. Luyện tập chung tính diện tích, vận tốc, quãng đường
Đánh giá bài viết