Bài số 132. Nghệ thuật nhân hoá, yếu tố góp phần cho sự thành công cho bài Cây tre Việt Nam của Thép Mới

On

Nhắc đến loài cây là biểu tượng cho con người Việt Nam ta nhớ ngay đến tre. Có mặt ở khắp mọi nơi trên đất nước Việt Nam, trong cuộc sống lao động và chiến đấu suốt chiều dài lịch sử dân…