Phần 2 Đề 4: (Ngữ văn 6, tập một, trang 140) Tưởng tượng đoạn kết mới cho một truyện cổ tích nào đó.

On

1. Tưởng tượng đoạn kết cho truyện Sọ Dừa – Đoạn kết trong nguyên bản… Vợ chồng gặp nhau mừng mừng tủi tủi. Về nhà, quan trạng mở tiệc mừng, mời mọi người đến chia vui nhưng lại giấu vợ trong buồng,…