Phần 2 Đề 5: Hãy kể lại truyện Thạch Sanh (Ngữ văn 6, tập một, trang 67)

On

DÀN BÀI 1- Mở bài: Giới thiệu nhân vật: – Hai ông bà già chăm chỉ làm ăn và thương yêu mọi người nhưng về già mà vẫn chưa có con. Ngọc Hoàng thương tình sai thái tử xuống đầu thai.  –…