Tuần 1: Ôn tập khái niệm về phân số, tính chất cơ bản của phân số, so sánh hai phân số – Phân số thập phân

On

A. KIẾN THỨC, KĨ NĂNG CẦN NHỚ 1. Khái niệm về phân số  Có thể dùng phân số để ghi kết quả của phép chia một số tự nhiên cho một số tự nhiên khác 0. Phân số đó cũng được gọi…