Phần II: Mẹ dạy con học Tiếng Việt ở nhà-Chủ điểm sông biển-Tuần 25. Chính tả: Sơn Tinh, Thủy Tinh

On

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT ĐỐI VỚI TRẺ 1. Về kiến thức – Chép đầy đủ, chính xác trích đoạn bài Sơn Tinh, Thuỷ Tinh (từ đầu đến cầu hôn công chúa). – Không mắc lỗi chính tả. – Làm đúng các…

Phần II: Mẹ dạy con học Tiếng Việt ở nhà-Chủ điểm sông biển-Tuần 25. Kể chuyện: Sơn Tinh, Thủy Tinh

On

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT ĐỐI VỚI TRẺ 1. Về kĩ năng nghe – Biết tập trung, chăm chú nghe bố mẹ kể. – Biết nhận xét, đánh giá, kể tiếp lời kể của bố mẹ. 2. Về kĩ năng nói –…

Phần II: Mẹ dạy con học Tiếng Việt ở nhà-Chủ điểm sông biển-Tuần 25. Tập đọc: Sơn Tinh, Thủy Tinh

On

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT ĐỐI VỚI TRẺ Bố mẹ cho con đọc bài từ 3 – 5 lần. Yêu cầu: 1. Về kĩ năng đọc thành tiếng – Con đọc trơn được cả bài, ngắt hơi hợp lý sau các dấu…

Phần 2 Đề 7: Kể sáng tạo truyện Sơn Tinh, Thủy Tinh.

On

BÀI LÀM Đất Phong Châu nổi tiếng với nhiều hoa thơm cỏ lạ, biển bạc rừng vàng, con người nhân hậu, tài ba. Vua Hùng Vương thứ mười tám mến cảnh, trọng người đã chọn nơi đây để đóng đô, lấy quốc…