Đề 7: Nhân vật thần Kim Quy trong Sự tích Hồ Gươm

On

Sự tích Hồ Gươm là một truyền thuyết dân gian thú vị gắn với chiến công đánh đuổi giặc Minh, giành lại nền độc lập, tự chủ cho dân tộc. Hồ gươm hay hồ Hoàn Kiếm “Lẵng hoa đẹp giữa lòng Hà…