Đề 14: Phân tích lòng yêu thương mẹ của cậu bé Nguyên Hồng trong đoạn trích “Trong lòng mẹ” của tập hồi kí “Những ngày thơ ấu” của nhà văn Nguyên Hồng.

On

Có nhà nghiên cứu cho rằng: “Nguyên Hồng là nhà văn của phụ nữ và nhi đồng”. Nguyên Hồng có một điều gì đó rất giống với V: Huygôi và M. Gorki. Vẻ đẹp của các nhân vật mà Nguyên Hồng xây…