Phần 4 Đề 7: Hãy viết một bài văn tả lại hình ảnh của mẹ khi chăm sóc em ốm

On

DÀN BÀI Mở bài Cảm nhận chung về mẹ và hình ảnh mẹ chăm sóc em trong những ngày em bị ốm. Thân bài Hình ảnh của mẹ trong những ngày em bị ốm: + Mẹ xin nghỉ làm và không chút…