Phần 4 Đề 6: Một hôm trả bài kiểm tra em được điểm cao hơn mọi ngày về một môn học nào đó. Hãy tả lại hình ảnh một người thân khi em khoe thành tích đó.

On

DÀN BÀI A. Mở bài – Giới thiệu môn học em đạt điểm cao. – Sơ qua về chất lượng học môn này của em mọi khi. B. Thân bài – Tả tâm trạng của em khi nghĩ đến lúc về nhà…