Phần 4 Đề 2: Em hãy tả một người đang làm việc.

On

Ông tôi đã về hưu được gần hai năm nay. Kể từ ngày nghỉ hưu, người bạn gắn bó với ông nhất là mảnh vườn nhỏ trước nhà. Tôi rất thích ngắm ông lúc ông làm vườn. Sáng nào cũng vậy, từ…