Phần 3 Đề 8: Hãy tả lại một đêm trăng đẹp ở quê em.

On

DÀN Ý Mở bài Giới thiệu về đêm trăng Thân bài Tưởng tượng sao để tả cho thật phong phú, hấp dẫn quang cảnh một đêm trăng. Bài làm của mỗi em có thể có những nét riêng, mới lạ khác nhau….